Organizator:

Profil zwiedzającego

Podziel się

 

Zaproszenie do odwiedzenia Targów Medycyny Weterynaryjnej LUBWET kierujemy w szczególności do przedstawicieli;

 • lecznic weterynaryjnych
 • kadry naukowej,
 • średniego personelu medycznego,
 • inspekcji weterynaryjnej
 • stacji sanitarno-epidemiologicznych
 • laboratoriów kontrolnych i badawczych
 • stacji hodowli zwierząt
 • studentów weterynarii
 • przedstawicieli ogrodów zoologicznych
 • uczniów techników o profilu kierunkowym
 • placówek naukowych
 • nadzoru produkcji żywności
 • firm farmaceutycznych
 • hurtowni leków.